Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag of het antwoord op uw vraag er niet bij? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op.

Is de heftruckkeuring verplicht?

Het periodiek keuren is op grond van de Arbo-regelgeving verplicht.
Artikel 7, lid 4a vermeldt dat "een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, wordt gekeurd". Geldt dus niet alleen voor heftrucks, maar ook voor andere mobiele interne transportmiddelen.

Hoe vaak moet een keuring worden uitgevoerd?

De ondergrens voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen voor heftrucks is tenminste 1 keer per jaar.
In de Arbo-regelgeving is niet precies voorgeschreven met welke frequentie een arbeidsmiddel moet worden gekeurd omdat dit afhangt van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik. Om te kijken of vaker dan 1 keer per jaar moet worden gekeurd kan de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (laten) uitvoeren.

Wat is het BMWT keurmerk?

Op grond van de Arbo-regelgeving is door de BMWThet initiatief genomen om te komen tot een kwaliteitszorgsysteem voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen. Met dit zorgsysteem is het mogelijk veiligheidskeuringen uit te voeren op alle soorten en merken mobiel intern transportmaterieel. Het zorgsysteem beschrijft de inhoud van de keuring en worden eisen gesteld aan zowel het keurend bedrijf als keurmeester. Het BMWT keurmerk biedt de zekerheid dat een mobiel intern transportmiddel inderdaad veilig is.

Hoe is de regelgeving omtrent het binnen werken met heftrucks met verbrandingsmotoren?

De Arbeidsinspectie heeft het gebruik van dieselheftrucks tot 4000 kg draagvermogen in halfopen en gesloten ruimtes verboden. Trucks met meer dan 4000 kg draagvermogen moeten zijn voorzien van roetfilter.

<4000 kg draagvermogen
Als de Arbeidsinspectie constateert dat een bedrijf een dieselheftruck in een gesloten ruimte heeft rijden, treedt een overgangsperiode in werking. Binnen een halfjaar dient de truck te worden vervangen. Tot het moment van vervanging dient een roetfilter in combinatie met een katalysator geplaatst te worden om de blootstelling aan emissies te beperken.
LPG-vorkheftrucks zijn nog wel toegestaan in halfopen en gesloten ruimtes. De trucks dienen te worden voorzien van een uitlaatgaskatalysator. Ook moet er worden gezorgd voor adequate ventilatie. Bij het gebruik van LPG-trucks moet een blootstellingsbeoordeling van de uitlaatgassen CO en NOx worden gemaakt, op grond waarvan zonodig maatregelen genomen moeten worden om de concentraties van deze gassen te reduceren.

>4000 kg draagvermogen
Voor dieseltrucks met een hefvermogen van meer dan 4000 kg en in situaties waar vervanging door elektrisch of LPG-aangedreven trucks niet mogelijk is, moeten technische en/of organisatorische maatregelen worden getroffen. De uitstoot van emissies in omsloten ruimten moet in dat geval worden voorkomen of ten minste met 70% worden gereduceerd. Dat laatste kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een katalysator, roetfilter en roetwasser. Na de maatregelen moet de blootstelling (opnieuw) worden beoordeeld. Op de beoordeling van de blootstelling is overigens (nog) geen handhavingstraject gestart.

Waaraan moet een heftruck voldoen die op de openbare weg rijdt?

Zodra men met een heftruck over de openbare weg gaat rijden, is het Reglement Voertuigen van toepassing. Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten opgenomen.

Aanpassingen
Voertuigen die onder het Reglement Voertuigen vallen en die maar met een beperkte snelheid kunnen rijden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:
-Aan de voorkant dienen er twee lampen met zowel dimlicht als stadslicht gemonteerd te zijn.
-Aan de voor -en achterzijde zijn richtingaanwijzers verplicht.
-Er dienen waarschuwingsknipperlichten (alarmlichten) aanwezig te zijn.
-Er dienen speciale rood reflecterende driehoek met geplatte hoeken te zijn gemonteerd. Deze driehoek dient bevestigd te worden aan de achterzijde (in het midden dan wel links van het midden), op een hoogte die minimaal 35 cm is en maximaal 90 cm.
-Op de achterkant behoren zich twee achterlichten, twee stoplichten en tenminste twee reflectoren.
-Als de heftruck langer is dan zes meter moet hij ook nog uitgerust zijn met extra richtingaanwijzers en oranje reflectoren aan de zijkanten.
-Verder dienen uitstekende delen (b.v. de vorken) verwijderd dan wel afgeschermd te worden. 

Let op: Niet verplicht zijn dus een zwaailicht en een 25 km/h plaat aan de achterzijde! Dit gaat pas een rol spelen bij ladingen breder dan 2,55 meter.

Snelheid en leeftijd
De max. snelheid op de openbare weg is 25 km/h en de minimum leeftijd van de chauffeur is 18 jaar (NB.: in een werksituatie waarbij effectief toezicht is van een ervaren collega, ouder dan 18 jaar, is de minimum leeftijd van een chauffeur 16 jaar).

Rijbewijs
Voor het besturen van een heftruck op de openbare weg zijn geen wettelijke vaardigheidseisen dan wel een rijbewijs verplicht. De werkgever is verantwoordelijk, dat de medewerker die met een heftruck op de openbare weg rijdt over specifieke deskundigheden beschikt. 

Wat is de beste oplossing voor mijn interntransport probleem?

Elke probleem heeft natuurlijk zijn eigen oplossingen. Logisch dus dat u van uw heftruckleverancier een ruime keuze in materieel verwacht. Soms wilt u nieuw, soms een occasion, maar altijd veilig en betrouwbaar. Ook huren kan een oplossing zijn voor een tijdelijke behoefte. In ieder geval bieden wij u een zeer compleet pakket van de kleinste, handmatige palletwagens tot heftrucks met een capaciteit van 10 ton en meer. Omdat we ook een aantal merken zelf importeren is de voorraad hiervan groot en kan er dus snel geleverd worden. De gewenste inzet bepaalt natuurlijk uw keuze voor de juiste machine, maar hoe u het ook wendt of keert, Van Geel Heftruckservice heeft altijd de juiste oplossing voor u.

Eén telefoontje of het invullen van onze contactformulier volstaat om toegang te krijgen tot al onze mogelijkheden.