Lease

De aankoop van een heftruck is een grote investering voor iedere onderneming. Van Geel Heftruckservice biedt dan ook een financiering op maat aan. De verschillende financieringsvormen welke mogelijk zijn zorgen voor een passende oplossing voor uw onderneming. Het voordeel is dat u daarbij geen directe investeringskosten hoeft te maken.

Bij financial lease koopt de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel. U betaalt maandelijks een vast bedrag waardoor het aankoopbedrag plus rente in zijn geheel wordt terug betaald. U wordt eigenaar van de truck op het moment dat na de laatste leasetermijn het aankoopbedrag is afgelost. Met financial lease komt het bedrijfsmiddel op uw balans te staan. U schrijft uw truck volgens de normale regels af waardoor u bijvoorbeeld aanspraak kunt maken op mogelijke investeringspremies.
• Klant wordt eigenaar
• Leasemaatschappij financiert
• 100% financiering
• Eén eindoptie (klant eigenaar)
• Het bedrijfsmiddel staat op de balans
• U heeft recht op investeringsaftrek
• De leasetermijnen worden administratief gesplitst in rente en aflossing
• U betaalt de B.T.W. vooraf
• De rente wordt als kosten ten laste van de exploitatierekening gebracht, evenals de afschrijving op het bedrijfsmiddel
• Service-componenten zoals onderhoud en verzekering zijn niet begrepen in de leaseprijs

Bij operational lease wordt het bedrijfsmiddel eveneens door de leasemaatschappij gekocht, welke daarmee zowel juridisch als economische eigenaar wordt. U betaald maandelijks een vast bedrag waarin aflossing plus rente zijn opgenomen, exclusief de kosten van onderhoud, verzekering en eventuele andere kosten. Het bedrijfsmiddel staat op de balans van de leasemaatschappij zodat er voor de ondernemer sprake is van off-balance financiering, wat voordelig voor u kan zijn.
• Leasemaatschappij wordt eigenaar
• Leasemaatschappij verhuurt
• Restwaarde
• Eén eindoptie (leasemaatschappij eigenaar)
• Het bedrijfsmiddel staat niet op de balans (off balance)
• U heeft geen recht op investeringsaftrek
• Voor de leasetermijnen ontvangt u een factuur met B.T.W.
• U betaalt de B.T.W. per maand
• De netto leasetermijnen boekt u geheel als kosten op de exploitatierekening
• Service-componenten zoals onderhoud en verzekering zijn niet begrepen in de leaseprijs

Bij full operational lease worden de service-componenten wél in de leaseprijs opgenomen. Dit is de meest traditionele vorm van leasing en komt overeen met huur.

Eén telefoontje of het invullen van ons contactformulier volstaat om toegang te krijgen tot onze oplossingen op het gebied van financial of (full) operational lease.