Onze leveringsvoorwaarden

Op al onze transacties en aanbiedingen zijn van toepassing de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van BMWT, welke gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Daarnaast zijn tevens de verhuurvoorwaarden en de servicevoorwaarden van de BMWT van toepassing.